Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1. 1. 2021

Pracovní prohlídka vstupní/periodická500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz300 Kč
Vyšetření pro řidiče důchodce200 Kč
Vystavení potravinářského průkazu/ potvrzení do školy/DD/ÚP150 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy / svářeči…/300 Kč
Vyšetření pro držitele zbrojního průkazu500 Kč
Výpis z dokumentace200 Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu na žádost pacienta (dle rozsahu)200 – 500 Kč
Bodové ohodnocení pracovního úrazu (dle rozsahu)500 – 1000 Kč
Vyplnění žádosti o lázeňskou léčby na žádost pacienta300 Kč
TOKS test (mimo indikaci pojišťovnou)400 Kč
Tejpování (dle rozsahu)100 – 300 Kč
Aplikace nepovinného očkování150 Kč
Doplatek na aplikaci analgetické injekce v ordinaci (i.m./s.c.)30 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta400 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost500 Kč
Kopírování A45 Kč