MUDr. Blanka Honnerová

MUDr. Blanka Honnerová absolventka 2. fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, pracovala v psychiatrické léčebně Dobřany, Regionálním centru duševního zdraví v Plzni, na interním oddělení nemocnice Cheb. Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství. Absolventkka psychoterapeutického výcviku v Rogersovské psychoterapii a kurzu kinesiotejpingu MTC (Medical Taping Concept).

Zdeňka Rožková

Absolventka střední zdravotnické školy ve Zlíně. Akreditace všeobecná zdravotní sestra. Pracovala na chirurgickém oddělení nemocnice Atlas ve Zlíně, v diabetologické ambulanci ve Zlíně a Přerově.